UPIS NA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE

TREĆI rok za upis na MASTER i DOKTORSKE studije je od 25. oktobra do 1. novembra  2018.

Konačna rang lista-master studije, treći upisni rok, 31.10.2018.

Konačna rang lista - doktorske studije, treći upisni rok, 31.10.2018.

Lista prijavljenih kandidata za upis na Master akademske studije 2018/19.

Lista prijavljenih kandidata za upis na Doktorske akademske studije 2018/19.

Prijavljivanje na konkurs se vrši putem veb-stranice za prijavljivanje ili u papirnom obliku na šalteru službe, u predviđenim rokovima. Prijave koje stignu drugim putem i van roka za prijavljivanje smatraće se neispravnim.

- rok za prijavljivanje kandidata je od 25. oktobra  do 26. oktobra do 14 sati;
- konačna rang lista se objavljuje do 31. oktobra u 11 sati;
- upis rangiranih kandidata je 1. novembra od 12 do 14 sati.

http://upis.matf.bg.ac.rs/