Master radovi

Sastanci Komisije za odobravanje tema master radova održavaju se u skladu sa zakazanim terminima sednica NNVa Matematičkog fakulteta. Do kraja školske 2019/20 godine biće održane još dve sednice NNVa: 4. 9. 2020. i 25. 9. 2020.

Molbe podnete do utorka 25. 8. 2020. u 14.00 biće razmatrane na sednici NNV-a zakazanoj 4. 9. 2020.

Molbe predate do utorka 15. 9. 2020. u 14.00 biće razmatrane na sednici NNV-a zakazanoj 25. 9. 2020.

Obrazac molbe za odobrenje teme [.doc] [1.tex] [2.tex] 

Molba za odobrenje teme master rada podnosi se isključivo putem aplikacije StudInfo – Hipatija.

Uputstvo za podnošenje molbe za prijavu teme master rada

Predlog šablona (predloška) za pisanje master rada u  .tex formatu

Predlog šablona (predloška) za izradu prezentacije u  .pptx formatu

Odobrene teme

Odbranjeni master radovi

Pravilnik o organizaciji diplomskog master ispita