Master radovi

Sastanci Komisije za odobravanje tema master radova održavaju se u skladu sa zakazanim terminima sednica NNV Matematičkog fakulteta.

Molbe podnete do utorka 9. 2. 2021. u 14h biće razmatrane na sednici NNV-a 19. 2. 2021.

Molbe podnete do utorka 9. 3. 2021. u 14h  biće razmatrane na sednici NNV-a 19. 3. 2021.

Molbe podnete do utorka 13. 4. 2021. u 14h biće razmatrane na sednici NNV-a 23. 4. 2021.

Molbe podnete do utorka 11. 5. 2021. u 14h biće razmatrane na sednici NNV-a 21. 5. 2021.

Molbe podnete do utorka 8. 6. 2021. u 14h biće razmatrane na sednici NNV-a 18. 6. 2021.

Obrazac molbe za odobrenje teme [.doc] [1.tex] [2.tex] 

Molba za odobrenje teme master rada podnosi se isključivo putem aplikacije StudInfo – Hipatija.

Uputstvo za podnošenje molbe za prijavu teme master rada

Predlog šablona (predloška) za pisanje master rada u  .tex formatu

Predlog šablona (predloška) za izradu prezentacije u  .pptx formatu

Odobrene teme

Odbranjeni master radovi

Pravilnik o organizaciji diplomskog master ispita