Prijava ispita JUN 1 2020

Važno obaveštenje

U skladu sa propisanim vanrednim merama i preporukama koje su na snazi, imajući u vidu ograničene prostorne kapacitete za održavanje ispita na Matematičkom fakultetu, od izuzetne važnosti je da znamo što tačniji broj studenata koji će ispit sigurno polagati, kako bismo na vreme mogli da organizujemo ispite vodeći računa o bezbednosti studenata i zaposlenih. 

Stoga molimo studente da izvrše prijavu samo onih ispita koje će sigurno polagati.

Matematički fakultet će na osnovu izlaznosti tokom junskog ispitnog roka, razmatrati uvođenje restriktivnijih mera, ukoliko ova preporučena mera bude slabo prihvaćena. Mere će, u dogovoru Uprave sa predstavnicima studenata, naknadno biti donešene.

JUN 1 2020

JUN 2 2020

JUN 1 2020

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA)

Ispiti se mogu prijaviti od 25.05.2020. do 04.06.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JUN 1 prijavljuju se ispiti iz oba semestra.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JUN1 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jun1 2020


II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 04.06.2020.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem imejlova na adresu
prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović MR 10/1987 - jun1 2020), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

 

JUN 2 2020

Studenti koji ne budu izmirili polovinu dospelih dugovanja do 12.06.2020. neće moći da prijave ispite za JUN 2.

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA)

Ispiti se mogu prijaviti od 13.06.2020. do 22.06.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JUN 2 prijavljuju se ispiti iz drugog semestra.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JUN2 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jun2 2020


II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 13.06.2020. do 22.06.2020.

Prijava ispita se vrši isključivo slanjem mailova na adresu prijavaispita[at]matf.bg.ac.rs
U naslovu poruke napisati ime prezime, broj indeksa i ispitni rok (npr: Petar Petrović, MR 10/1987 - jun2 2020), a u tekstu poruke navesti spisak ispita koji se prijavljuju (npr: 1. Numeričke metode, 2. Verovatnoća i statistika). Uplatnicu u iznosu od po 500,00 din po ispitu prikačiti za poruku.

SREĆNO!!!