Prijava ispita JAN1 i JAN2


2020.

JAN1

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN1 i JAN1-PS

Ispiti se mogu prijaviti od 30.12.2019. do 09.01.2020.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN1 i JAN1-PS prijavljuju se ispiti iz prvog semestra školske 2019/2020 godine i drugog semestra školske 2018/2019 godine:

1. Odaberite ispitni rok JAN1 2020 za ispite iz prvog semestra školske 2019/2020 godine.
2. Odaberite JAN1-PS 2020 za ispite iz drugog semestra školske 2018/2019 godine.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN1 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan1 2020

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 09.01.2020.

Prijava ispita se vrši isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.


JAN2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 I AKREDITOVANIM STUDIJAMA (BOLONjA) JAN2

Ispiti se mogu prijaviti od 10.01.2020. do 20.01.2020.

Studenti su dužni da zaključno sa 10.01.2020. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za ispitni rok jan2.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

U ispitnom roku JAN2 prijavljuju se ispiti iz prvog semestra.


Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.

Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/odabrati odgovarajući rok (npr. JAN2 2020)/SVI PRIJAVLjENI ISPITI Jan2 2020

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 10.01.2020. do 20.01.2020.

Prijava ispita se vrši isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

SREĆNO!!!