Akreditacija

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, na sednici održanoj 19. februara 2010. godine, utvrdila je da su ispunjeni svi uslovi, propisani Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i na osnovu navedenog izdala je Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

STUDIJE

Osnovne akademske studije

      Studijski program matematika

         * Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
         * Kurikulum

     -Studijski program informatika

         * Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
         * Kurikulum

     - Studijski program astronomija i astrofizika

Diplomske akademske studije

     - Studijski program matematika
     - Studijski program informatika
     - Studijski program astronomija i astrofizika


Doktorske studije

     - Studijski program matematika
     - Studijski program informatika
     - Studijski program astronomija i astrofizika