Stipendija vlade Republike Makedonije za akademsku 2011/2012. na Univerzitetu Sveti apostol Pavle u Ohridu

Vlada Republike Makedonije dodeljuje jednu stipendiju kandidatu iz Republike Srbije za akademsku 2011/2012. na Univerzitetu Sveti apostol Pavle u Ohridu.  Rok za prijavu je 1. avgust 2011. Više informacija može se naći ovde.