Konkurs za dodelu stipendija vlade Francuske za master i doktorske studije u Francuskoj 2011-2012.

Rok za prijavu je 6. mart 2011. Više detalja može se naći ovde.