Mogućnost stipendiranja doktorskih studija na Rur-Univerzitetu Rur u Bohumu, Nemačka

   Katedra za mehaniku adaptivnih sistema Rur-Univerziteta u Bohumu pruža mogućnost zainteresovanim mladim kandidatima da u okviru doktorskih studija učestvuju u istraživanjima u oblasti modelovanja i upravljanja aktivnim strukturama i sistemima.

Više informacija možete naći ovde.