Konkurs grada Beograda za finansijsku pomoć studentima za stručna usavršavanja

Grad Beograd namerava da, preko Sekretarijata za sport i omladinu, finansijski pomogne odlazak studenata u inostranstvo na strukovna druženja, prezentacije naučnih radova, stručnu praksu i druge oblike stručnog usavršavanja. Više informacija i uslove konkursa možete naći ovde.