Javni poziv Zadužbine Dragoljuba Marinkovića za davanje pomoći za lečenje i nabavku medicinskih pomagala studentima Univerziteta u Beogradu i institucijama u sastavu Univerziteta koje u svom programu imaju zdravstvenu zaštitu i lečenje studenata.

http://www.matf.bg.ac.rs/files/Poziv_DragMarinkovic.pdf