FORECAST program razmene studenata

Otvoren konkurs FORECAST programa razmene studenata za jednogodišnje akademske studije u Americi za školsku 2010/2011. godinu

World Learning Project nastavlja implementaciju FORECAST programa za razmenu studenata pod rukovodstvom USAID i u saradnji sa Kancelarijom za kulturu i medije Američke ambasade. Cilj programa i ove godine je da se pošalje grupa studenata na jednogodišnje akademske studije u Americi (2010/11).

Zahvaljujući ovom programu, 28 studenata iz raznih krajeva Srbije, sa različitih fakulteta i studijskih grupa, trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni pohađaju 16 američkih univerziteta. Ovo je će biti četvrta godina FORECAST programa razmene u Srbiji. Druga generacija od 36 studenata vratila se u maju iz Sjedinjenih Američkih Država uspešno savladavši akademsku godinu i nastavlja svoje studije na matičnim fakultetima. Utisci koje su studenti preneli su pozitivni, sklopljena su nova prijateljstva, naučeno dosta, dobar deo naše kulture je predstavljen američkim i internacionalnim studentima na US univerzitetima.

Studenti dobijaju punu stipendiju koja pokriva sve troškove (putovanje, smeštaj, ishrana, knjige, upisnina), a program je dostupan studentima svih materijalnih mogućnosti i svih profila studiranja. Jedini izuzetak su studenti čije se studijske grupe u Sjedinjenim Američkim Državama nalaze u okviru postdiplomskih studija (npr.medicina, pravo i sl).

Ovde se mogu naći detalji o programu: informaciona lista, uputstvo za prijavljivanje, kao i sama prijava