Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju, rok za prijavu 15. april 2022.

Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 7. marta 2022. godine, doneo je odluku o raspisivanju Konkursa za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju. Konkurs je raspisan za dodelu 10 (deset) finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva:
1. učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Konkurs je objavljen na internet stranici Univerziteta na linku:

http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.
        
Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 30.000,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Rok za podnošenje prijava je od 10. marta do 15. aprila 2022. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju.

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1[at]rect.bg.ac.rs.  

Izbor kandidata za dodelu podrške vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu u delu „Stipendije i konkursi“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.      

Kriterijum za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 01.05.2022. godine do 01.05.2023. godine.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.

Za uslove konkursa, posetite link na kojem je objavljen konkurs:
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php