Četvrti poziv MPNTR za uključivanje studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad u akreditovanim NIO

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvorilo je poziv mladim istraživačima-studentima doktorskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama (zvanje istraživač-pripravnik, odnosno istraživač-saradnik). Rok za podnošenje prijave MPNTR je 28. decembar 2020. godine.

Kroz ovaj poziv planirano je da se uključi do 100 mladih istraživača, od kojih će se do 20 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst poziva sa obrascem prijave može se naći na stranici
http://www.mpn.gov.rs/cetvrti-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ukljucivanje-u-naucnoistrazivacki-rad-u-akreditovanim-naucnoistrazivackim-organizacijama/

Pozivamo zainteresovane studente doktorskih studija koji su zainteresovani za uključivanje u naučnoistraživački rad na Matematičkom fakultetu da se jave mejlom na pravna@matf.bg.ac.rs do petka, 18. decembra u 12 časova. U mejlu sa naslovom "Poziv MPNTR za uključivanje PhD studenata u rad NIO", neophodno dostaviti CV i potvrdu da su prvi put upisali prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/2021.

Napomena: Na poziv se mogu prijaviti i kandidati koji su u radnom odnosu u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji (saradnici u nastavi, asistenti), a koji ispunjavaju uslove konkursa.