Stipendije japanske ITO fondacije za školsku 2021/22. godinu

Univerzitet u Beogradu je dobio na raspolaganje jednu studentsku stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2021/22. godinu. Osnovni uslovi  su sledeći:

  • Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  • Kandidat mora biti državljanin Republike  Srbije;
  • Kandidat  može da započne nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu (kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou), od jeseni 2021. godine i u Japanu provede minimum godinu dana;
  • Oblast istraživanja nije ograničena;
  • Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, kao i potrebu za finansijskom pomoći;
  • Kandidat mora po dolasku u Japan prisustvovati orijentacionom sastanku, kao korisnik stipendije ITO fondacije.

Poželjno je da kandidat u određenom stepenu ("to some degree") govori i čita japanski. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće organizovan razgovor, kako bi Univerzitet u Beogradu odlučio o nominaciji.

Imajući u vidu pandemiju izazvanu virusom korona, Vlada Japana može uvesti posebna ograničenja kada je u pitanju putovanje u Japan. ITO fondacija ne daje finansijsku podršku za studiranje na daljinu, izabrani kandidati moraju svoju stipendiju realizovati u Japanu.

Detaljnije informacije o stipendiji

Prijavni formular

Predlog sadržaja aktivnosti

Informacije o ITO stipendiji dostupne su i na sajtu Univerziteta u Beogradu

http://www.bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php.

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 18. septembar 2020. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, treba dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača.

Kontakt osoba na Univerzitetu u Beogradu:

Ljubica Dimitrijević
Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
tel:011/3207455, email: stamlj@rect.bg.ac.rs