Produžen konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2019. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad  studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata 19. februara 2020, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji  naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2019. godini.

Tekst konkursa

Pravilnik o nagrađivanju studenata može se naći na stranici
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Prvobitni rok za prijavu radova je bio utvrđen Konkursom (30. mart 2020), a rok za dostavljanje prijavljenih radova Univerzitetu bio je 2. april 2020.

Međutim, zbog vanrednog stanja u zemlji, Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu doneo je odluku o produženju roka za podnošenje prijava na konkurs, tako da rok za prijavu ističe 15 dana od dana donošenja odluke o ukidanju vanrednog stanja.

S obzirom na produženje roka, molimo zainteresovane studente da radove, u štampanom i elektronskom obliku, dostave prof. dr Zorici Stanimirović najkasnije 7 dana nakon donošenja odluke o ukidanju vanrednog stanja.

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs.
Podsećamo da je nagradu za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu u grupaciji prirodno-matematičkih nauka dobio naš student Andrija Kostić.

Takođe, podsećamo da se diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu  obavezu, ne mogu podnositi na konkurs. Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Eventualna pitanja u vezi sa Konkursom mogu se poslati na
zoricast[at]matf.bg.ac.rs.