Stipendije japanske ITO fondacije za školsku 2020/21. godinu

Univerzitet u Beogradu je dobio na raspolaganje jednu studentsku stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2020/21. godinu. Osnovni uslovi  su sledeći:

- Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
- Kandidat mora biti državljanin Republike  Srbije;
- Kandidat  može da započne nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu (kao student ili istraživač na  poslediplomskom nivou), od proleća ili jeseni školske 2019/2020. godine;
- Oblast istraživanja nije precizirana;
- Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, kao i potrebu za finansijskom pomoći;
- Kandidat mora po dolasku u Japan prisustvovati orijentacionom sastanku, kao korisnik stipendije ITO fondacije.

Poželjno je da kandidat u određenom stepenu ("to some degree") govori i čita japanski. Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće organizovan razgovor, kako bi Univerzitet u Beogradu odlučio o nominaciji.

Detaljnije informacije o stipendiji

Prijavni formular

Predlog sadržaja aktivnosti

Informacije o ITO stipendiji dostupne su i na sajtu Univerziteta u Beogradu
http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 25. septembar 2019. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, treba dostaviti na adresu:
Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 1,
11000 Beograd.

S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik od strane sudskog tumača.

Kontakt osoba na Univerzitetu u Beogradu:
Ljubica Dimitrijević
Sektor za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
tel: 011/3207455
email: stamlj[at]rect.bg.ac.rs