Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju, prijava od 01.02.2019.

Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića je na sednici održanoj 07.11.2018. godine, doneo Odluku o raspisivanju Konkursa Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju.

Raspisuje se Konkurs za dodelu deset finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva:

1.  učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.

Odluka
Prijava

Rok za podnošenje prijava počinje 01.02.2019. godine.