Konkurs UB za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2018. godini

Univerzitet u Beogradu svake godine nagrađuje po jedan najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini. Na sednici Senata 16. januara 2019, doneta je odluka o raspisivanju Konkursa za dodelu nagrada za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata u 2018. godini.

Tekst konkursa 

Pravilnik o nagrađivanju studenata može se naći na stranici http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

Rok za prijavu radova je je utvrđen Konkursom (15. mart 2019), a rok za dostavljanje prijavljenih radova Univerzitetu je 30. mart 2019. Napominjemo da su rokovi izmenjeni na prošlogodišnjoj sednici Senata u odnosu na rokove iz Pravilnika (http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf).

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs. Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Molimo zainteresovane studente da radove, u štampanom i elektronskom obliku, dostave prof. dr Zorici Stanimirović i prof. dr Dragani Ilić najkasnije do 10. marta 2019.

Pozivamo studente Matematičkog fakulteta da se prijave na ovaj Konkurs. Podsećamo da je nagradu za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata za 2017. godinu u grupaciji prirodno-matematičkih nauka dobio naš student Andrija Kostić

Eventualna pitanja u vezi sa Konkursom mogu se poslati na
zoricast@matf.bg.ac.rs i dilic@matf.bg.ac.rs .