Konkurs za dodelu stipendija iz sredstava fondacije 'Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu', prijave od 14.11.2018. do 14.12.2018.

Raspisuje se Konkurs za dodelu četiri stipendije za školsku 2018/2019. godinu studentima Univerziteta u Beogradu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
    
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.
3) drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim  takmičenjima studenata i sl.).    
       
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori  Univerziteta u Beogradu“.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Kompletna dokumentacija dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.
Rok za podnošenje prijava je od 14. novembra do 14. decembra 2018. godine.
Prijave se podnose na adresu:
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg br. 1
sa naznakom -Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.
    
ODLUKA