Konkurs za dodelu studentskih stipendija, Energy Saving Group d.o.o.

Preduzeće Energy Saving Group d.o.o. (ESG) iz Beograda raspisalo je konkurs za dodelu tri studentske stipendije za izuzetno nadarene studente tehničkih i prirodno-matematičkih fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina.
Uslovi konkursa, detaljni podaci o stipendiji i neophodna konkursna dokumenta nalaze se u nastavku:

Poziv sa uslovima konkursa
Obrazac prijave
Izjava o broju članova domaćinstva
Uverenje o mesečnom prihodu