Stipendiranje studija u Rusiji, školovanje u 2018/2019.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2018/2019. akademskoj  godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji.

Studenti imaju mogućnost da:

    - Nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet);
    - Studiraju besplatno;
    - Dobijaju  novčanu  stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh;
    - Budu smešteni u studentskom domu.

Odabir kandidata za školovanje vrši se u dve etape.

Konsultacije u okviru konkursa za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji na školovanje o trošku federalnog budžeta u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Rusiji:

21. februar,
02. mart

od 10.00 do 16.00

Ruski centar za nauku i kulturu Ruski dom“

Ul. kraljice Natalije 33, Beograd

Detaljne informacije o uslovima konkursa na sajtu

http://www.ruskidom.rs

tel.: 011/2642178

e-mail: ruskidomkvota[at]mail.ru