Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju, prijava od 01.02. do 31.03.2018.

Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 18.01.2018. godine, doneo je odluku o raspisivanju Konkursa za dodelu 10 finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata
Univerziteta u Beogradu.

Usavršavanje podrazumeva:

1. učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih
akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.

Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 22.500,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Kriterijum za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 01.05.2018. godine do 01.05.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je od 01.02. do 31.03.2018. godine.

Prijave se podnose na adresu:
Univerzitet u Beogradu Studentski trg1
Sa naznakom - Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs

Odluka i tekst konkursa

Prijava