18 stipendija Republike Slovenije za studente osnovnih, master i doktorskih studija, prijave do 16.03.2018.

Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Republike Slovenije nudi 18 stipendija studentima osnovnih, master i doktorskih studija Republike Srbije.

Stipendije se ne odnose na kompletne studije, već samo na boravak od 1 do 2 semestra.
Za stipendiju mogu da konkurišu studenti koji će u trenutku završetka boravka na slovenačkim univerzitetima imati manje od 26 godina, a studenti na doktorskim studijama manje od 30 godina.
Studenti treba da poseduju odlično znanje slovenačkog jezika, minimum B2, osim ako je student sa mentorom dogovorio engleski jezik kao jezik instrukcije (samo za PhD studente).

Stipendija obuhvata:
1. mesečno iznos od 296,- Eur;
2. besplatan smeštaj;
3. osnovno zdravstveno osiguranje;
4. iznos od 52,50 Eur za menzu koju će student dobijati od Studentske organizacije u Sloveniji.

Zainteresovani kandidati treba da pripreme sledeću dokumentaciju:
1. Application form
2. Acceptance letter

Invitation

On-line application form

Letter of acceptance

Za sva dodatna pitanja kandidati se mogu obratiti Univerzitetu u Beogradu:

Marina Kostrica
Univerzitet u Beogradu/University of Belgrade
Studentski trg 1, 11000 Beograd/Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Republika Srbija/Republic of Serbia
Tel. +381 11 3207453
Fax +381 11 3281 149
kostrm@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs/