Konkurs Matematičkog instituta SANU za nagrađivanje studentskih radova

Matematički institut SANU raspisao je Konkurs za dodelu nagrada za studentske radove iz oblasti:
1) matematike i mehanike
2) računarstva za 2017. godinu.

Kompletan test konkursa nalazi se na strani:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/images/StudentskiKonkurs2017.pdf