Letnja škola za studente master i doktorskih studija na Univerzitetu Maribor, 25. jun - 8. jul 2017.

Univerzitet u Mariboru organizuje letnju školu "Summer School on Solution Design"  u periodu od 25.6. do 08.07.2017. Letnja škola je namenjena studentima master i doktorskih studija iz više oblasti.

Informacije o programu letnje škole mogu se naći i na sledećoj strani http://summer.outofthebox.um.si

Pet studenata Univerziteta u Beogradu će biti oslobođeno plaćanja kotizacije, koja pokriva troškove smeštaja, ishrane, materijala za učenje i jednodnevne izlete.

Studenti koji žele da konkurišu za oslobađanje kotizacije treba da dostave biografiju sa slikom i motivaciono pismo na engleskom jeziku najkasnije do petka, 28. aprila 2017. godine u Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd. Dokumentaciju dostaviti Sektoru za međunarodnu saradnju (prvi sprat, kancelarija br. 23), koleginici Marini Kostrici ili Branki Jandi Marković.


Kontakt osoba na Univerzitetu u Beogradu:

Marina Kostrica
Univerzitet u Beogradu/University of Belgrade
Studentski trg 1, 11000 Beograd/Studentski trg 1, 11000 Belgrade
Republika Srbija/Republic of Serbia
Tel. +381 11 3207453
Fax +381 11 3281 149
kostrm@rect.bg.ac.rs
http://www.bg.ac.rs