Program BG praksa 2017.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2017.

BG PRAKSA 2017 omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Program BG PRAKSA 2017 realizovaće se kao tromesečna praksa, a planirani početak je 15. jun 2017.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška iz reda zaposlenih u institucijama učesnicama u programu.

Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova koje fakulteti Univerziteta u Beogradu prepoznaju kao relevantnu vannastavnu aktivnost studenata ili kao obaveznu stručnu praksu.

Konkurs će biti otvoren od 23. marta do 17. aprila 2017. godine i kandidati se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem. Prilikom prijavljivanja kandidatima će od dokumentacije biti neophodna skenirana potvrda o redovnom studiranju.

Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere www.razvojkarijere.bg.ac.rs, gde se obavlja i prijavljivanje kandidata.

MATEMATIČKI FAKULTET, broj mesta: 12

JKP „INFOSTAN TEHNOLOGIJE“ Beograd
Pozicija:  Programer u Sektoru za aplikativna rešenja - 10 mesta

JKP ” PARKING SERVIS”  BEOGRAD
Pozicija: Programer- Softverski inženjer - 1 mesto

CENTAR ZA LIKOVNO OBRAZOVANjE ŠUMATOVAČKA
Pozicija: Istoričar umetnosti/kustos-  1 mesto

Bg praksa