Konkurs za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti Računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu

Komisija za raspodelu finansijskih sredstava, u okviru partnerstva Matematičkog fakulteta i Razvojnog centra kompanije Microsoft, donela je odluku o dodeli 150.000,00 dinara za učešće studenata na naučnim i stručnim skupovima.

Zbog visokog kvaliteta podnetih prijava, Razvojni centar kompanije Microsoft doneo je odluku da uplati još 60.000,00 dinara (ukupno 210.000,00 dinara) kao dodatna finansijska sredstva u okviru partnerstva Matematičkog fakulteta i Razvojnog centra kompanije Microsoft u stručnom usavršavanju talentovanih studenata, a koja će biti dodeljena svim izabranim studentima tako da im u potpunosti budu pokriveni troškovi učešća na konferencijama.

Odluka o rezultatima konkursa za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu

Studenti kojima su dodeljena sredstva u obavezi su da nakon konferencije dostave dokaz učešća na skupu, kao i da javno predstave iskustva i znanja koja su stekli na konferenciji.

Za dodatne informacije obratiti se imejlom na:
konkurs_ms_2016@matf.bg.ac.rs

Predmet konkursa predstavlja raspodelа sredstava u okviru partnerstva u stručnom usavršavanju talentovanih studenata, za finansiranje učešća studenata Matematičkog fakulteta na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti Računarstva i informatike u zemlji i inostranstvu.

Finansiranje se ostvaruje za naučne i stručne skupove iz oblasti računarstva i informatike, koji su održani ili se održavaju u periodu 01.06.2016. - 01.06.2017.

Ukupan fond konkursa: 150.000,00 dinara

Detaljne informacije o konkursu


Za dodatne informacije možete se obratiti mejlom na:
konkurs_ms_2016@matf.bg.ac.rs


Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti