Razmena studenata i profesora sa Univerzitetom Roma Tre u okviru Erasmus+ programa

U okviru programa Erasmus+, KA1, Univerzitet u Beogradu potpisao je Inter-institucionalni sporazum sa Univerzitetom Roma Tre iz Italije.

Za akademsku 2016/17, odnosno za jesen tekuće godine, planirano je ukupno 6 mobilnosti studenata osnovnih studija i 18 mobilnosti studenata master studija Univerziteta u Beogradu. Ide se na period od 6 meseci, a mogu konkurisati i studenti sa Matematičkog fakulteta.

Sporazum predviđa i mobilnost 6 profesora Univerziteta u Beogradu, na period od po pet dana.

Molimo vas da imate u vidu da konačnu odluku donose kolege iz Italije, na osnovu nominacije Univerziteta u Beogradu. Dinamika prijave je sledeća:

- Početak prijave za stipendiju: 19. maj 2016
- Kraj prijave za stipendiju: 19. jun 2016
- Predaja rang liste Rektoratu od strane Fakulteta: 27. jun 2016
- Predaja rang liste Univerziteta u Beogradu partnerskoj instituciji: do kraja juna, 2016

Zainteresovani studenti i profesori se u navedenom roku (19. jun) mogu zvanično prijaviti za mobilnost preko online platforme Univerziteta u Beogradu http://mobion.bg.ac.rs/.

Kandidati sa Matematičkog fakulteta mogu se obratiti Dragani Ilić (dilic@matf.bg.ac.rs) i Zorici Stanimirović (zoricast@matf.bg.ac.rs) za pomoć oko prijave i dodatne informacije.

Kontakt osoba na Univerzitetu u Beogradu za ovaj konkurs je Nikola Savić iz Sektora za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju,
email: nikola.savic@rect.bg.ac.rs,
telefon: 011/3207/496.