Kriterijumi Univerziteta u Beogradu za rangiranje studenata koji konkurišu za mobilnost u okviru Erasmus+ programa

Univerzitet u Beogradu je objavio kriterijume za rangiranje studenata koji će se primenjivati prilikom procesa selekcije studenata koji konkurišu za mobilnost u okviru Erasmus+ programa.

Kriterijumi su usklađeni sa preporukama Evropske Komisije.

Dopis Univerziteta sa detaljima kriterijuma za rangiranje može se naći OVDE.