PhD i master studije u Americi

PhD i master studije u Americi (The University of Texas at Austin)

Oblast: Software Engineering, Formal Methods, and Systems

Ukoliko ste istraživačkog duha i imate interesovanja za neku od navedenih oblasti, pozivamo vas da razmotrite PhD studije na jednom od vodećih univerziteta u Americi. Molimo vas da za više detalja pošaljite mejl na navedenu adresu.

Rok za prijavu je 15. decembar 2015.

Kontakt: Miloš Gligorić <milos.gligoric@gmail.com>