Otvoren EUROWEB konkurs u okviru Erasmus Mundus projekta razmene, rok za prijavu 31. januar 2014.

Otvoren je novi konkurs za mobilnost u okviru Erasmus Mundus projekta EUROWEB. Na raspolaganju su stipendije za razmenu za osnovne, doktorske i postdoktorske studije,

Stipendije za master studije i za razmenu nastavnog i administrativnog osoblja nisu na raspolaganju u ovom pozivu.

EUROWEB je međunarodni projekat akademske mobilnosti u kome učestvuje devet univerziteta iz Evropske unije i šest univerziteta sa prostora Zapadnog Balkana.

Fokus projekta je na sledećim tematskim oblastima: računarstvo, elektrotehnika, matematika i informatika, finansijsko inženjerstvo, menadžment itd.

Studenti odgovarajućih fakulteta i studijskih programa Univerziteta u Beogradu moći će da se prijavljuju za boravak isključivo na nekom od partnerskih univerziteta iz Evropske unije:

Malardalen University (koordinator projekta) - Švedska
Sofia University St. Kliment Ohridski - Bugarska
Universitá degli Studi dell’ Aquilla - Italija
UMIT - University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology - Holandija
Universitat Paderborn - Nemačka
University of Westminster – Velika Britanija
University Politehnica of Bucharest - Rumunija
Abo Academy University - Finska
Universitat de les Illes Balears, Palma - Španija

Prijavljivanje se isključivo vrši korišćenjem online aplikacionog sistema.

Dokumenti potrebni za prijavljivanje:

- Online aplikacija
- Skeniran pasoš
- Transkript ocena (ne stariji od mesec dana i preveden od strane sudskog tumača) ili diploma (prevedena od strane sudskog tumača)
- CV i motivaciono pismo
- Potvrda o znanju jezika
- Pisma preporuke

Linkovi:

Prezentacija projekta: http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/

Online prijava:
http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php?choice=apply&choice1=online

Link za detaljno uputstvo za proceduru prijavljivanja je:
http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/download/MobileMe-ManualForApplicants.pdf

Detaljne ponude studijskih programa EU partnerskih univerziteta mogu se naći na:
http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/index.php?choice=partners

Adresa za online aplikaciju je:
http://www.mrtc.mdh.se/euroweb/application_2013/applicant

Kontakt na Univerzitetu u Beogradu:
Sektor za međunarodnu saradnju Jovana Ilić,
011/3207-452, jovana.ilic@rect.bg.ac.rs

Rok za prijavu: 31. januar 2014. godine.