Konkurs za Fulbrajtovu stipendiju za 2014/2015. godinu za studente i istraživače na postdoktorskim studijama

Konkurs za Fulbrajtovu stipendiju za 2014/2015 godinu za studente i istraživače na postdoktorskim studijama

Otvoren je konkurs za prijave u okviru Fulbrajt programa (Fulbright Visiting Scholar Program) za akademsku 2014/2015. godinu za studente i istraživače na postdoktorskim studijama.

Rok za podnošenje prijava je 20. novembar 2013. godine.

Detaljnije informacije o Fulbrajtovom programu, uslovima konkursa i oblastima specijalizacije dostupne su na strani:

http://serbia.usembassy.gov/fulbrightvsp.html