Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2012. godinu

Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj tekuće godine.

Studenati Matematičkog fakulteta dostavljaju radove u štampanoj i elektronskoj formi (nepotpisane, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom) prodekanu za nauku Matematičkog fakulteta, doc. dr Zorici Stanimirović. Za sva pitanja možete se obratiti mejlom na zoricast@matf.bg.ac.rs.

Više informacija o konkursu može se naći OVDE.

Pravilnik o nagrađivanju studenata može se naći na sledećem linku:

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf