Poziv za EPO takmičenje za inovacije studenata

Evropski zavod za patente povodom obeležavanja 40 godina od potpisivanja Konvencije o evropskom patentu organizuje takmičenje za najbolju studentsku inovaciju.

Poziv za učešće

Kratak opis inovacije koji se dostavlja elektronskim putem ili poštom osobi navedenoj u pozivu treba da bude na engleskom jeziku.

Više o konkursu EPO-a možete pročitati na veb strani Zavoda za intelektualnu svojinu
http://www.zis.gov.rs/pocetna.281.html?newsId=560
kao i na strani Evropskog zavoda za patente
http://www.epo.org/learning-events/40epc/competition.html

Kontakt osoba: Daniela Zlatić Šutić
Samostalni savetnik
Rukovodilac Edukativno informativnog centra
Zavod za intelektualnu svojinu
Kneginje Ljubice 5, Beograd
tel: + 381 11 2025835
email:dsutic@zis.gov.rs