Konkurs za stipendiju ITO fondacije iz Japana za akademsku 2013/2014. godinu

Sve relevantne informacije o ovoj stipendiji, zainteresovani kandidati mogu pronaći na sajtu Univerziteta u Beogradu:

http://www.bg.ac.rs/csrp/obavestenja/obavestenja.php


Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije Univerzitetu u Beogradu je 17. septembar 2012. godine.

Za sva eventualna pitanja možete se obratiti kontakt-osobi Univerziteta u Beogradu:

Ljubica Stamenković
Odeljenje za medjunarodnu saradnju
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1
11000 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 3207455
Fax: + 381 11 3281149
email: stamlj@rect.bg.ac.rs