Global Undergraduate Exchange Program (former FORECAST Program)

World Learning projekat nastavlja implementaciju FORECAST programa za razmenu studenata pod rukovodstvom US State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs i u saradnji sa Kancelarijom za kulturu i medije Američke ambasade. Program će od ove akademske godine  nositi novo ime:

Global Undergraduate Exchange Program - Global UGRAD

Cilj programa se ne menja: i ove godine šaljemo grupu studenata na jednogodišnje akademske studije u Americi (2012/2013).

U pitanju puna stipendija koja pokriva sve troškove (putovanje, smeštaj, ishrana, knjige, školarina), program je dostupan studentima svih materijalnih mogućnosti i svih profila studiranja. Izuzetak su studenti čije se studijske grupe u Sjedinjenim Američkim Državama nalaze u okviru postdiplomskih studija.

Zahvaljujući ovom programu, 30 studenta iz Srbije sa različitih fakulteta i studijskih grupa, trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama na 20 američkih univerziteta. Nakon pet godina uspešne realizacije programa četvrta generacija od 30 studenata vratila se u maju iz Sjedinjenih Američkih Država uspešno savladavši akademsku godinu i nastavlja svoje studije na matičnim fakultetima.

U prilogu se nalaze detalji o programu: informaciona lista i sama prijava.

Kontakt:

Duška Medić
Program Officer
Global UGRAD
World Learning,Inc.
Kralja Milana 4a/27
11000 Beograd
+381 11 362 6092
+381 62 822 2424