Zajednički sastanak Seminara za Geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama i Odeljenja za matematiku, 8. oktobar 2010.

U petak, 8.10.2010, u 14:30 časova u sali 2 SANU održaće se Zajednički sastanak Seminara za Geometriju, vizuelizaciju i obrazovanje sa primenama i Odeljenja za matematiku.

Predavač: Prof. dr Pavle Pandžić, Matematički odjel PMF-a, Zagreb

Naziv predavanja: DIRAKOVI OPERATORI I UNITARNE REPREZENTACIJE

Sadržaj:

U prvom delu predavanja predavač će dati kratak pregled teorije reprezentacija Lijevih grupa i pripadnih (g,K)-modula, s naglaskom na problem unitarnosti. Zatim će biti definisan Dirakov operator na (g,K)-modulima i objašnjena njegova uloga u proučavanju unitarnosti.

 

detaljnije

CGTA seminar, 5. oktobar 2010.

Sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 5.10.2010, 18-20h, na Matematičkom fakultetu (projektor sala IV sprat).

detaljnije

Zajednički sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za logiku, 6. oktobar 2010.

 Zajednički sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za logiku održaće se 6. oktobra 2010. u 13h u MISANU (Knez Mihailova 36, sprat 3, soba 301f).

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 6. oktobar 2010.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 30. septembar 2010.

detaljnije

CGTA seminar, 29. septembar 2010.

detaljnije

Sastanak seminara za primenjenu matematiku, 27. septembar 2010.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke, SANU, 20. septembar 2010.

detaljnije

6th Mathematical Physics Meeting: Summer School and Conference on Modern Mathematical Physics, 14-23th September 2010, Belgrade, Serbia

detaljnije

XVI Geometrijski seminar, 20-25. septembar, Vrnjačka banja

Prirodno-matematički fakultet u Nišu organizuje medjunarodni skup pod nazivom "The XVI Geometrical Seminar", koji će se održati od 20-25. septembra 2010. u Vrnjačkoj banji. Skup se održava u čast prof dr
Svetislava Minčića.

Više informacija mogu se naći na sajtu seminara:
http://tesla.pmf.ni.ac.rs/geometrijski_seminar/XVI%20GEOMETRICAL%20SEMINAR.htm

detaljnije