Proslava rođendana Creative commons

Povodom šestog rođendana "Creative commons", u ponedeljak, 15. decembra na Matematičkom fakultetu u Beogradu, odrzaće se događaj posvećen slobodnom softveru i slobodnoj naučnoj, obrazovnoj, umetničkoj i medijskoj produkciji.

Povodom šestogodišnjice postojanja međunarodnog projekta "Creative Commons" i slobodnih pravnih standarda razmene naučnih, obrazovnih, umetničkih i medijskih sadržaja Creative Commons licenci, koje su, do sada, implementirane u 50 nacionalnih pravnih sistema, održaće se serija događaja u različitim delovima sveta.

detaljnije