Seminar za primenjenu matematiku, 12. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 12.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Jasmina Lazić, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: MATHEUIRSTICS FOR 0-1 MIXED INTEGER PROGRAMMING WITH APPLICATIONS TO BARGE CONTAINER SHIP ROUTING

Abstract: Matheuristics are the cutting-edge stream in the development of metaheuristics and heuristics for mathematical programming. In this talk the notion of a matheuristic will be explained in detail, with several examples of state-of-the-art solution methods for 0-1 mixed integer programming, including local branching, variable neighbourhood branching, relaxation induced neighbourhood search and variable neighbourhood decomposition search. Significance of this solution methodology will be demonstrated on a real-world problem arising in transportation: the barge container ship routing. The mixed integer programming formulation for the barge container ship routing will be presented, together with results obtained on a representative set of instances. It is concluded that the use of matheuristics can be highly advantageous, since some of the results obtained by matheuristics are much better than those obtained by the commercial MIP solver IBM ILOG CPLEX 11.2.

(The presented results are from joint work with V. Maras, T. Davidovic and N. Mladenovic)

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. april 2011.

Sledeći sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 7. aprila 2011. u 18h.

Predavač: Prof. dr Miodrag Živković

Naslov predavanja: Ekstremalne familije nezavisnih skupova.

Više detalja o seminaru moguće je naći na:

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar matematičke metode mehanike u primeni, 6. i 13. april 2011.

Druga serija predavanja Seminara matematičke metode mehanike u primeni počinje 6. aprila 2011. Prva dva predavanja održaće se  6. aprila i 13. aprila 2011. sa početkom u 12 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

6. april 2011:

Predavač: Prof. dr Katica Stevanović Hedrih, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: MATEMATIČKE METODE ELASTODINAMIKE

Najava predavanja može se preuzeti ovde.

13. april 2011:

Predavač: Prof. dr Katica Stevanović Hedrih, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: MATEMATIČKE METODE TEORIJE OSCILACIJA.

Najava predavanja može se preuzeti ovde.

Više informacija o drugoj seriji predavanja na Seminaru

detaljnije

Seminar mehanike, 6. april 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 6. aprila 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Prof. dr Đorđe Mušicki, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: NETERINA TEOREMA ZA KVAZIKONZERVATIVNE MEHANIČKE SISTEME

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 6. april 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 6. aprila 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Vladimir Dragović

Naslov predavanja: PROPOZICIJE 10 I 11 NjUTNOVIH PRINCIPA - BIS

detaljnije

CGTA seminar, 5. april 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 5. aprila 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Kombinatorna Stoksova teorema

Apstrakt: Prikaz članka B. Hanke i dr., Combinatorial Stokes formulas via minimal resolutions.

http://www-m10.ma.tum.de/foswiki/pub/Lehrstuhl/BernhardHanke/Zptucker_final2.pdf

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 5. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 5.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Dragana Bečejski-Vujaklija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

Naslov predavanja: FORENZIKA U BEŽIČNIM MREŽAMA - ORGANIZACIONI ASPEKTI

Sadržaj: Forenzika u bežičnim mrežama (eng. wireless forenzics) je grana kompjuterske forenzike koja predstavlja postupak utvrdjivanja činjenica primenom odgovarajućih metoda nad digitalnim  medijima. Biće reči o ciljevima WLAN bezbednosti, elementima bežične sigurnosne politike, vrstama najčešćih napada na bežične mreže i metodama  zaštite u bežičnim mrežama. Uz to, biće definisan proces bežične forenzike i način istraživanja WLAN-a u cilju prikupljanja  forenzičkih dokaza. Na kraju, biće opisani postupci i preporuke za korišćenje forenzičkih alata.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku

Detaljnije: Naredni Sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 01.04.2011. u 14 časova u sali 2 SANU.

Predavač: Matti Vuorinen, University of Turku, Finland

Naslov predavanja: CONFORMAL INVARIANTS, SPECIAL FUNCTIONS, AND QUASICONFORMAL MAPS

Sadržaj: This talk will be a survey of some aspects of quasiconformal mapping theory where conformal invariants play a key role. Because many canonical conformal maps are given by special functions, such as elliptic integrals and hypergeometric functions, special functions have a key role in this study. A main problem is to study the case when quasiconformal maps approach conformal maps i.e. when the maximal dilatation K converges to 1. Because we aim at explicit bounds, typically involving K-1, some sharp inequalities for special functions are useful.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 29. mart 2011.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se 29. marta 2011. u 18h u prostorijama Katedre.

Predavač: Nemanja Martinović (istraživač-pripravnik Astronomske opservatorije)

Naslov predavanja: Fermijevi mehuri: novi izgled  Mlečnog puta

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 29. mart 2011.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 29.03.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Đordje Nedić, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac

Naslov predavanja: MODEL ATEROSKLEROZE UZ POMOĆ AGENT-BASED MODELIRANjA

Sadržaj: Predmet ovog predavanja je Agent-Based Modelling, klasa računarskih modela za simulacije akcija i interakcija autonomnih agenata sa ciljem da se proceni njihov efekat na sistem u celini.  Korišćenjem metode agenata projektovana je simulacija procesa razvoja ateroskleroze. Simulacija je radjena u saradnji sa Bobanom Stojanovićem, docentom PMF-a u Kragujevcu za potrebe evropskog projekta FP7-224297 ARTreat.

detaljnije