Projekat "Budi Vip student"

Projekat podržavaju Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Univerziteti, fakulteti i veliki broj
studentskih organizacija. Vip mobile u novu generaciju Vip studenata investira 150.000 evra
 
Kompanija Vip mobile pokrenula je konkurs za drugu generaciju učesnika u jedinstvenom projektu društvene korporativneodgovornosti “Budi Vip student“, sa ciljem da ponovo investira u talentovane studente koji žele profesionalno da se usavršavaju u industriji telekomunikacija. Pravo učešća na konkursu “Budi Vip student”  imaju redovni studenti završnih godina osnovnih studija Elektrotehni kog (Tehni kog), Matemati kog, Saobra ajnog, Ekonomskog, Mašinskog i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i srodnih fakulteta državnih Univerziteta u  Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, sa prose nom ocenom 8 i više i odli nim znanjem engleskog jezika i rada na ra unaru.  

detaljnije

Proslava rođendana Creative commons

Povodom šestog rođendana "Creative commons", u ponedeljak, 15. decembra na Matematičkom fakultetu u Beogradu, odrzaće se događaj posvećen slobodnom softveru i slobodnoj naučnoj, obrazovnoj, umetničkoj i medijskoj produkciji.

Povodom šestogodišnjice postojanja međunarodnog projekta "Creative Commons" i slobodnih pravnih standarda razmene naučnih, obrazovnih, umetničkih i medijskih sadržaja Creative Commons licenci, koje su, do sada, implementirane u 50 nacionalnih pravnih sistema, održaće se serija događaja u različitim delovima sveta.

detaljnije