Molbe za smanjenje školarine u školskoj 2018/19. godini

Molbe za smanjenje školarine u školskoj 2018/19. godini mogu se predati od 5.11.2018. godine do 23.11.2018. godine na šalteru Studentske službe.

Obrazac možete preuzeti ovde.

Finansijske molbe mogu se podneti na osnovu:

1) Lošeg finansijskog stanja domaćinstva kojem podnosilac pripada;
2) Lošeg zdravstvenog stanja podnosioca ili člana njegovog domaćinstva;
3) Smrtnog slučaja člana domaćinstva podnosioca;
4) Upisivanja na Fakultet bez prijemnog ispita zbog isteka roka studija;
5) Upisivanja na Fakultet bez prijemnog ispita sa neke od prethodnih akreditacija na novu akreditaciju istog studijskog programa.
6) Ostvarivanja najmanje 48 ESPB u prethodnoj školskoj godini (koji pri tome nemaju pravo na status studenta koji se finansira iz budžeta u tekućoj školskoj godini).

Molba za smanjenje školarine mora sadržati:

1) Informacije o razlogu podnošenja molbe;
2) Ime i prezime podnosioca;
3) Broj indeksa;
4) Godinu studiranja na koju je podnosilac upisan;
5) Koliko ESPB student upisuje u tekućoj školskoj godini i koliko je ESPB položio tokom studiranja;
6) Uverenje o prihodu po članu domaćinstva koje izdaje matična opština (ukoliko se molba podnosi na osnovu lošeg finansijaskog stanja domaćinstva kojem podnosilac pripada);
7) Lekarsku dokumentaciju u slučaju da je podnosilac ili neki član domaćinstva bolestan;
8) Ostale relevantne dokumente.

Važna napomena:

U slučaju davanja netačnih informacija u molbi podnosilac gubi pravo na mogućnost podnošenja molbi za smanjenje školarine do kraja studiranja na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Odluka br. 815/1 od 2.11.2018. na osnovu člana 43, a u vezi sa članom 51. Statuta Matematičkog fakulteta.