Studenti Matemati��kog fakulteta za budu��e studente, 12. maj 2012.