Predavač: softverski inženjer Vladimir P. Filipović, Gugl, Cirih
Mesto: sala VHA
Datum i vreme:
subota 31. mart, 16:30 " />


Gugl na Matemati��kom fakultetu