Studenti generacije Univerziteta u Beogradu, ��kolska 2009