Studenti generacije Univerziteta u Beogradu, školska 2009