Me��unarodni dan devoj��ica u IKT, poseta Matemati��kom fakultetu 28. april