Promocija Matemati��kog fakulteta u ET�� Nikola Tesla, 14. beogradskoj gimnaziji i KC ��ukarica