Promocija Matemati��kog fakulteta u Matemati��koj gimnaziji, april 2022. godine