Prijem bruco��a i poseta ministra prosvete, nauke i tehnolo��kog razvoja Mladena ��ar��evi��a