Prvi sajam obrazovanja Univerziteta u Beogradu, 27. i 28.01.2018.